top of page

Användarvillkor​

Användarvillkor

1. ANVÄNDARENS GODKÄNNANDE OCH ACCEPTERANDE AV VILLKOR

Runaway Play Limited med registrerat kontor på 8 Stafford Street, Dunedin Central, Dunedin, Nya Zeeland ("Oss" eller "Vi") tillhandahåller Runaway-webbplatsen ( www.runawayplay.com ) ("Webbplats") och olika mobilspel och tjänster ( tillsammans, "Tjänsterna") till dig, användaren, under förutsättning att du följer alla villkor, villkor och meddelanden som finns eller hänvisas till här ("Användarvillkoren"), såväl som alla andra skriftliga avtal mellan oss och dig . För övrigt; när användarna använder särskilda tjänster eller material, ska användarna vara föremål för alla publicerade regler som är tillämpliga på sådana tjänster eller material som kan innehålla villkor utöver dem i dessa användarvillkor. Alla sådana riktlinjer eller regler införlivas härmed genom hänvisning i dessa användarvillkor.

 

GENOM ATT ANVÄNDA DESSA TJÄNSTER GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, AVSLUTA SERVICE NU. DIN KOMPENSATION FÖR MISSNÖJDHET MED DESSA TJÄNSTER ELLER NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM DESSA TJÄNSTER ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN. DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER.

 

Dessa användarvillkor träder i kraft den 4 november 2020. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan att meddela dig. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att granska dessa tjänster och dessa användarvillkor från tid till annan och att bekanta dig med eventuella ändringar. Din fortsatta användning av dessa tjänster efter sådana ändringar kommer att utgöra ett erkännande av de ändrade användarvillkoren och samtycke till att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren.

 

Såsom de används i dessa användarvillkor inkluderar hänvisningar till våra "affilierade" våra ägare, dotterbolag, anslutna företag, tjänstemän, direktörer, leverantörer, partners, sponsorer och annonsörer, och inkluderar (utan begränsning) alla parter som är involverade i att skapa, producera. och/eller leverera tjänsterna och/eller dess innehåll.

 

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTER

Vi gör olika tjänster tillgängliga inklusive via webbplatsen och tredjepartsplattformar (som Apple App Store eller Google Play Store) inklusive onlinespel med valfri försäljning av premiumprodukter. Du är ansvarig för att tillhandahålla, på egen bekostnad, all utrustning som behövs för att använda tjänsterna, inklusive en dator, modem och internetåtkomst (inklusive betalning av alla avgifter förknippade med sådan åtkomst).

 

Vi förbehåller oss ensamrätten att antingen modifiera eller avbryta någon eller alla Tjänster, inklusive någon av Tjänstens funktioner, när som helst med eller utan meddelande till dig. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part om vi utövar sådan rätt. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar de då gällande tjänsterna ska också omfattas av dessa "Användarvillkor som ändras från tid till annan.

 

3. REGISTRERINGSDATA OCH SEKRETESS

För att få tillgång till några av tjänsterna måste du använda ett konto och lösenord som kan erhållas genom att fylla i vårt onlineregistreringsformulär, som begär viss information och data ("Registreringsdata") och underhålla och uppdatera dina registreringsuppgifter vid behov, genom att registrera dig samtycker du till att all information som tillhandahålls i registreringsdata är sann och korrekt och att du kommer att underhålla och uppdatera denna information efter behov för att hålla den aktuell, fullständig och korrekt.

 

Du ger oss också rätten att avslöja vissa registreringsuppgifter om dig till tredje part. 

 

Informationen vi får genom din användning av tjänsterna, inklusive registreringsdata, är föremål för vår integritetspolicy, som är specifikt införlivad genom hänvisning i dessa användarvillkor.

 

4. UPPFÖRANDE AV TJÄNSTER

Din användning av tjänsterna är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar, och du är ensam ansvarig för innehållet i din kommunikation via webbplatsen. Genom att publicera information i, eller på annat sätt använda någon kommunikationstjänst, något chattrum, anslagstavla, nyhetsgrupp, programbibliotek eller annan interaktiv tjänst som kan vara tillgänglig för dig på eller via Tjänsterna, samtycker du till att du inte kommer att ladda upp, dela, publicera, eller på annat sätt distribuera eller underlätta distribution av innehåll – inklusive text, kommunikation, programvara, bilder, ljud, data eller annan information som:

 

a. är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, bedrägligt, bedrägligt, obscent, hatiskt, inkräktande på en annans personliga integritet, slingrande, sexuellt explicit (inklusive men inte begränsat till sexuellt språk av våldsam eller hotfull karaktär riktat mot en annan individ eller grupp av individer), eller på annat sätt bryter mot våra regler eller policyer;

 

b. kränker, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp av individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder;

 

c. gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part: utgör otillåten eller oönskad reklam, skräppost eller massmail (även känd som "spam"), kedjebrev, någon annan form av otillåten uppmaning eller någon form av lotteri eller hasardspel: innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade eller avsedda att störa, skada eller begränsa funktionen hos mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information från tredje part; eller utger sig för att vara någon person eller enhet inklusive någon av våra anställda eller representanter. 

 

Vi varken stöder eller tar på oss något ansvar för innehållet i något material som laddats upp eller skickats av tredje parts användare av tjänsterna. Vi förhandsgranskar, övervakar eller redigerar i allmänhet inte innehållet som publiceras av användare av kommunikationstjänster, chattrum, anslagstavlor, nyhetsgrupper, programbibliotek eller andra interaktiva tjänster som kan vara tillgängliga på eller genom tjänsterna. Vi och våra agenter har dock rätt att efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som, enligt vår bedömning, inte följer dessa användarvillkor och andra regler för användaruppförande för våra tjänster, eller som på annat sätt är skadligt, stötande eller felaktig. Vi är inte ansvariga för eventuella misslyckanden eller förseningar i att ta bort sådant innehåll. Du samtycker härmed till sådan borttagning och avstår från alla anspråk mot oss som uppstår till följd av sådant borttagande av innehåll. Se "Användning av ditt material" nedan för en beskrivning av de procedurer som ska följas i händelse av att någon part anser att innehåll som publicerats på tjänsterna gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt. av någon part. 

 

Dessutom får du inte använda ditt konto för att bryta mot säkerheten för ett annat konto eller försöka få obehörig åtkomst till ett annat nätverk eller server. Alla delar av tjänsterna kanske inte är tillgängliga för dig eller andra auktoriserade användare av tjänsterna. Du får inte störa någon annans användning och åtnjutande av tjänsterna eller andra liknande tjänster. Användare som bryter mot system eller nätverkssäkerhet kan ådra sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar. Du samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan avsluta ditt medlemskap, konto eller annan anknytning till våra tjänster utan föregående meddelande till dig för att ha brutit mot någon av ovanstående bestämmelser. Dessutom bekräftar du att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av kränkningar av system eller nätverkssäkerhet på andra platser, inklusive att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att utreda misstänkta brottsliga överträdelser.

 

5. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INFORMATION

Tjänsterna kan länka dig till andra webbplatser på Internet eller på annat sätt innehålla referenser till information, dokument, programvara, material och/eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som vissa personer kan tycka är olämpligt eller stötande. Dessa andra webbplatser och parter är inte under vår kontroll, och du erkänner att vi inte är ansvariga för riktigheten, upphovsrättsefterlevnaden, lagligheten, anständigheten eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser, och vi är inte heller ansvariga för fel eller utelämnanden i eventuella referenser till andra parter eller deras produkter och tjänster. Inkluderandet av en sådan länk eller referens tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte stöd för eller koppling till, webbplatsen eller parten av oss, eller någon garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd.

 

6. INFORMATION OM IMMATERIELL EGENDOM

© Runaway Play Limited  Alla rättigheter reserverade.

 

I dessa "Användarvillkor" definieras "innehåll" som all information, datakommunikation, programvara, foton, video, grafik, musik, ljud och annat material och tjänster som kan ses av användare på våra tjänster. Detta inkluderar anslagstavlor, chatt och annat originalinnehåll.

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor erkänner och samtycker du till att allt innehåll som presenteras för dig på dessa tjänster är skyddat av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent eller andra äganderätter och lagar, och är ensam egendom av Runaway Play Limited och/eller dess affiliates. Du får endast använda innehållet som uttryckligen godkänts av oss eller den specifika innehållsleverantören. Förutom en enda kopia som endast är gjord för personligt bruk, får du inte kopiera, reproducera, modifiera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera några dokument eller information från tjänsterna i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller den specifika innehållsleverantören, och du är ensam ansvarig för att erhålla tillstånd innan du återanvänder upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på dessa tjänster. All otillåten användning av materialet som visas på dessa tjänster kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar och kan leda till straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder. Varken vi eller våra Affiliates garanterar eller intygar att din användning av material som visas på eller erhålls genom dessa tjänster inte kommer att kränka tredje parts rättigheter. Se "Oauktoriserad användning av material" nedan för en beskrivning av de förfaranden som ska följas i händelse av att någon part anser att innehåll som publiceras på dessa tjänster gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt. av något parti.

 

Följande är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör Runaway Play Limited eller dess dotterbolag: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. All anpassad grafik, ikoner, logotyper och tjänstenamn är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör Runaway Play Limited eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken eller servicemärken tillhör sina respektive ägare. Ingenting i dessa användarvillkor ger dig någon rätt att använda varumärken, tjänstemärken, logotyper och/eller namnet på Runaway Play Limited eller dess dotterbolag.

 

7. OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV MATERIAL

Med förbehåll för vår integritetspolicy kommer all kommunikation eller material som du överför till tjänsterna eller till oss, oavsett om det är elektroniskt per post eller på annat sätt, av någon anledning, att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Medan du behåller alla rättigheter till sådan kommunikation eller sådant material, ger du oss och våra agenter och dotterbolag en icke-exklusiv, betald, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera. visa, framföra, publicera, översätta, anpassa, modifiera och på annat sätt använda sådant material för alla ändamål oavsett i vilken form eller medium (nu känt eller inte känt) i vilket det används.

 

Vänligen lämna inte konfidentiell eller proprietär information till oss om vi inte har ömsesidigt skriftligen kommit överens om annat. Vi kan inte heller acceptera dina oönskade idéer eller förslag, så skicka dem inte till oss under några omständigheter.

 

Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber dig att göra detsamma. Om du eller någon användare av dessa tjänster anser att dess upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätter har kränkts av ett inlägg på dessa tjänster, bör du eller användaren omedelbart skicka ett meddelande till vår utsedda agent (enligt nedan). För att vara effektiv måste meddelandet innehålla:

 

  • Identifiera tillräckligt detaljerat det upphovsrättsskyddade verket som du anser har gjorts intrång på eller annan information som är tillräcklig för att specificera det upphovsrättsskyddade verket som görs intrång).

  • Identifiera materialet som du hävdar gör intrång i det upphovsrättsskyddade verket som anges i punkt #1 ovan. 

  • Tillhandahåll information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig (e-postadress är att föredra). 

  • Tillhandahåll information, om möjligt, tillräcklig för att tillåta oss att meddela ägaren/administratören om webbsidan eller annat innehåll som påstås göra intrång (e-postadress är att föredra). 

  • Inkludera följande uttalande: "Jag tror i god tro att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet som beskrivs ovan som påstås göra intrång inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen." 

  • Inkludera följande uttalande: "Jag svär, med straff för mened, att informationen i meddelandet är korrekt och att jag är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts." Skriv under papper. Skicka det skriftliga meddelandet till följande adress:

 

Utsett ombud för påstådd intrång:

Kontakt: Zoe Hobson

Adress: 8 Stafford St, Dunedin, Nya Zeeland 9016

Telefon: +64 21302 312

 

Du bekräftar och samtycker till att vid mottagandet av ett meddelande om ett anspråk på upphovsrättsintrång kan vi omedelbart ta bort det identifierade materialet från våra tjänster utan ansvar gentemot dig eller någon annan part

 

8. FRISKRIVNING AV GARANTIER

ALLT MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER GARANTIEN FÖR ICKE-INTRÄDE. UTAN ATT BEGRÄNSA Ovanstående, GARANTERAR VI INGEN GARANTI ATT (A) TJÄNSTERNA OCH MATERIALEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (B) TJÄNSTERNA OCH MATERIALET KOMMER ATT VARA AVBROTT, I LID, SÄKRA,. ELLER FELFRI, (C) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET KOMMER ATT VARA EFFEKTIV, KORREKT ELLER PÅLITLIG, ELLER (D) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM KÖPT ELLER ERHÅLLS AV DIG FRÅN TJÄNSTERNA FRÅN OSS ELLER VÅRA VÅRA ELLER VÅRA FRI , FEL ELLER DEFEKT.

 

DESSA TJÄNSTER KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FEL, ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR AV MATERIALET OCH TJÄNSTERNA INKLUSIVE PRISER OCH BESKRIVNINGAR AV ALLA PRODUKTER SOM LISTA HÄR, NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE. MATERIALET ELLER TJÄNSTERNA KAN VARA INAKTUELLT, OCH VI FÖRBINDAR OSS ATT UPPDATERA SÅDANNA MATERIAL ELLER TJÄNSTER.

 

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NEDLADDNING ELLER ANNAT FÖRVÄRV AV NÅGOT MATERIAL GENOM TJÄNSTERNA GÖS PÅ DIN EGEN GODKÄNNANDE OCH RISK OCH MED DITT ÖVERENSKOMMELSE OM ATT DU ENLIGT ANSVARAR FÖR DITT ANSVAR FÖR EGET ANSVAR FÖR EGET ANSVAR. AKTIVITETER.

 

Genom din användning av tjänsterna kan du ha möjligheter att delta i kommersiella transaktioner med andra användare och leverantörer. Du godkänner att alla transaktioner relaterade till varor eller tjänster som erbjuds av någon part, inklusive men inte begränsat till köpvillkor, betalningsvillkor, garantier, garantier, underhålls- och leveransvillkor som hänför sig till sådana transaktioner, är överenskomna enbart mellan säljaren eller köparen av sådana varor och tjänster och dig. VI GER INGEN GARANTI ANGÅENDE NÅGRA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS GENOM ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, OCH DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ DIN EGEN RISK. ALLA GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER, MATERIAL ELLER INFORMATION SOM TILLGÄNGLIGS PÅ ELLER GENOM TJÄNSTERNA FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS ENDAST AV SÅDAN TREDJE PART, OCH INTE AV NÅGON ANNAN AV OSS.

 

Innehåll tillgängligt via tjänsterna representerar ofta åsikter och bedömningar från en informationsleverantör, tjänstanvändare eller annan person eller enhet som inte är ansluten till oss. Vi stöder inte, och är inte heller ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten av, några åsikter, råd eller uttalanden från någon annan än en auktoriserad Runaway Play Limited-talesperson som talar i hans/hennes officiella egenskap. Se de specifika redaktionella policyerna som publicerats på olika sektioner av tjänsterna för ytterligare information, vilka policyer är införlivade genom hänvisning i dessa användarvillkor.

 

Du förstår och samtycker till att tillfälliga avbrott i tjänsterna kan inträffa som normala händelser. Du förstår vidare och samtycker till att vi inte har någon kontroll över tredje parts nätverk som du kan komma åt under användningen av tjänsterna, och därför ligger förseningar och avbrott i andra nätverksöverföringar helt utanför vår kontroll,

 

Du förstår och samtycker till att tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och att vi inte tar något ansvar för aktualitet, radering, felaktig leverans eller underlåtenhet att lagra användarkommunikation eller anpassningsinställningar.

 

VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER, SÅ NÅGRA AV Ovanstående begränsningar KANSKE INTE GÄLLER DIG MEN SKA GÄLLA I DEN FULLSTÄNDIGHET SOM TILLÅTS AV LAG

 

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI ELLER VÅRA AFFILIATES VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON SÄRSKILD, STRAFFANDE, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER NÅGRA SKADOR UTAN UTAN OSS, UTAN UTOM OSS VINST, OAVSETT OAVSETT VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA, OCH OM NÅGON ANSVARSTEORI, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGON NÅGON HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN SOM hänvisas till. VI SKA VIDARE INTE VARA ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR TREDJE PARTS VAROR OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM TJÄNSTERNA ELLER FÖR HJÄLP I ATT UTFÖRA KOMMERSIELLA TRANSAKTIONER GENOM TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN PROCESSENS BEGRÄNSNINGAR.

 

VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDAR UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG MEN SKA GÄLLA I DEN FULLSTÄNDIGHET SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

 

10. ERSÄTTNING

På en begäran från oss samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla oss och våra Affiliates ofarliga från alla skulder, anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller hänför sig till ett brott mot dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta med oss för att hävda alla tillgängliga försvar,

 

11. SÄKERHET OCH LÖSENORD

Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto och för alla uttalanden som görs och handlingar eller försummelser som uppstår genom användningen av ditt lösenord och konto. Därför måste du vidta åtgärder för att säkerställa att andra inte får tillgång till ditt lösenord och konto. Vår personal kommer aldrig att be dig om ditt lösenord. Du får inte överföra eller dela ditt konto med någon, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto om du överför eller delar ditt konto.

 

12. DELTAGANDE I KAMPANJER

Från tid till annan kan Tjänsterna innehålla annonser som erbjuds av tredje part. Du kan ingå korrespondens med eller delta i kampanjer för annonsörer som visar deras produkter på tjänsterna. All sådan korrespondens eller marknadsföring, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster, och alla andra villkor, garantier eller utfästelser i samband med sådan korrespondens eller kampanjer, är enbart mellan dig och annonsören. Vi tar inget ansvar, förpliktelser eller ansvar för någon del av sådan korrespondens eller marknadsföring.

 

13. E-POST-, MEDDELANDE-, BLOGG- OCH CHATTJÄNSTER

Vi kan göra e-post-, meddelande-, blogg- eller chatttjänster (sammantaget "Kommunikation") tillgängliga för användare av våra tjänster, antingen direkt eller genom en tredjepartsleverantör. Vi tillhandahåller separata tilläggsavtal som kännetecknar förhållandet mellan dig och oss som, förutom där det uttryckligen anges eller motsägs, inkluderar dessa villkor.

 

Vi kommer inte att inspektera eller avslöja innehållet i privat kommunikation annat än med avsändarens eller mottagarens samtycke, eller i de snävt definierade situationer som anges under US Privacy Act 1993, eller som annat krävs enligt lag eller av domstol eller myndighetsbeslut. Mer information finns i vår integritetspolicy.

 

Vi kan använda automatiserade övervakningsenheter eller tekniker för att skydda våra användare från oönskad masskommunikation (även känd som "skräppost") och/eller andra typer av elektronisk kommunikation som vi anser är oförenliga med våra affärsändamål. Sådana enheter eller tekniker är dock inte perfekta, och vi kommer inte att ansvara för någon legitim kommunikation som är blockerad, eller för all oönskad kommunikation som inte är blockerad.

 

Brevlådor kan ha en begränsad lagringskapacitet. Om du överskrider det maximala tillåtna lagringsutrymmet kan vi använda automatiserade enheter som tar bort eller blockerar e-postmeddelanden som överskrider gränsen. Vi kommer inte att ansvara för sådana raderade eller blockerade meddelanden.

 

14. INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Även om tjänsterna kan vara tillgängliga över hela världen, garanterar vi inte att material på tjänsterna är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Nya Zeeland och att få tillgång till dem från territorier där deras innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att få tillgång till dessa tjänster från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar. Alla erbjudanden för någon produkt, tjänst och/eller information som görs i samband med dessa tjänster är ogiltiga där det är förbjudet.

 

15. UPPHÖRANDE AV ANVÄNDNING

Du samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av tjänsterna med eller utan förvarning och av någon anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa användarvillkor. All misstänkt bedräglig, kränkande eller olaglig aktivitet kan vara skäl för att avsluta din relation och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

 

Vid uppsägning eller avstängning, oavsett skälen därför, upphör din rätt att använda tjänsterna omedelbart, och du erkänner och samtycker till att vi omedelbart kan avaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och filer på ditt konto och/eller spärra ytterligare tillgång till sådana filer eller dessa tjänster. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några anspråk eller skador som uppstår till följd av uppsägning eller avstängning eller andra åtgärder som vidtas av oss i samband med en sådan uppsägning eller avstängning.

 

16. GÄLLANDE LAG

Tjänsterna (exklusive eventuella länkade webbplatser) kontrolleras av oss från våra kontor i Nya Zeeland. Tjänsterna kan nås från länder över hela världen. Eftersom dessa platser har lagar som kan skilja sig från de i Nya Zeeland, godkänner vi båda genom att använda Tjänsterna att Nya Zeelands stadgar och lagar gäller för alla frågor som rör användningen av Tjänsterna och köp av tillgängliga produkter och tjänster genom tjänsterna. Var och en av oss samtycker till och underkastar oss härmed den exklusiva personliga jurisdiktionen och platsen för alla domstolar med behörig jurisdiktion inom Nya Zeeland med avseende på sådana frågor.

 

17. MEDDELANDE

Alla meddelanden till en part ska vara skriftliga och ska vara antingen via e-post eller vanlig post.

 

Meddelanden till oss måste skickas till kundtjänst på  support@runawayplay.com , om via e-post, eller på Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, Nya Zeeland 9016, om med vanlig post . Meddelanden till dig kan skickas till den adress som du har angett som en del av dina registreringsuppgifter. Dessutom kan vi sända meddelanden eller meddelanden genom Tjänsterna för att informera dig om ändringar av Tjänsterna eller andra viktiga frågor, och sådana sändningar ska utgöra meddelande till dig vid tidpunkten för sändningen.

 

18. HELA AVTALET

Dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan oss angående ämnet för detta avtal och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna med avseende på ämnet. Dessa användarvillkor får inte ändras, kompletteras eller ändras genom användning av andra dokument. Varje försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att lägga in en beställning av produkter eller tjänster som är föremål för ytterligare eller ändrade villkor ska vara ogiltiga, om inte annat avtalats i ett skriftligt avtal undertecknat av dig och oss. I den mån något i eller associerat med tjänsterna är i konflikt med eller oförenligt med dessa användarvillkor, ska dessa användarvillkor ha företräde. Oavsett det föregående, i händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa användarvillkor och sekretesspolicyn, ska integritetspolicyn ha företräde. 

 

19. ÖVRIGT

I varje åtgärd för att upprätthålla dessa användarvillkor kommer den rådande parten att ha rätt till kostnader och advokatarvoden. Eventuell talan som väckts av dig mot oss eller våra dotterbolag måste väckas inom ett år efter det att talan uppstår eller anses för alltid upphävd och preskriberad.

 

Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon part, och alla påstådda försök att göra det kommer att vara ogiltiga. Vi kan fritt överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

 

Du samtycker till att inte sälja, återförsälja, reproducera, duplicera, kopiera eller använda någon del av tjänsterna för kommersiella ändamål eller användning av eller tillgång till tjänsterna.

 

Utöver alla ursäkter som tillhandahålls av tillämplig lag, ska vi befrias från ansvar för utebliven leverans eller försening i leverans av produkter och tjänster som är tillgängliga via våra tjänster som härrör från någon händelse utanför vår rimliga kontroll, oavsett om den är förutsägbar eller inte av någon av parterna, inklusive men inte begränsat till arbetsstörningar, krig, brand, olycka, ogynnsamt väder, oförmåga att säkra transporter, statlig handling eller reglering och andra orsaker eller händelser utanför vår rimliga kontroll, oavsett om de liknar dem som räknas upp ovan eller inte.

 

Om någon del av dessa användarvillkor anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och effekt.

 

Varje underlåtenhet från vår sida att upprätthålla eller utöva någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller relaterade rättigheter ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen.

 

20. KONTAKTINFORMATION

Förutom vad som uttryckligen anges på Tjänsterna, erbjuds Tjänsterna av Runaway Play Limited, ett Nya Zeelands Limited Liability Company, beläget på 8 Stafford St, Dunedin. Nya Zeeland. Vår e-post är  support@runawayplay.com . Om du märker att någon användare bryter mot dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page