top of page

Vilkår for bruk​

Vilkår for bruk

1. BRUKERS GODKJENNING OG GODKJENNING AV VILKÅRENE

Runaway Play Limited med registrerte kontorer i 8 Stafford Street, Dunedin Central, Dunedin, New Zealand ("Oss" eller "Vi") tilbyr Runaway-nettstedet ( www.runawayplay.com ) ("Nettstedet") og forskjellige mobilspill og tjenester ( samlet, "tjenestene") til deg, brukeren, med forbehold om at du overholder alle vilkårene, betingelsene og merknadene som er inneholdt eller referert til her ("bruksvilkårene"), samt enhver annen skriftlig avtale mellom oss og deg . I tillegg; når brukere bruker bestemte tjenester eller materialer, skal brukere være underlagt alle publiserte regler som gjelder for slike tjenester eller materialer som kan inneholde vilkår og betingelser i tillegg til de i disse bruksvilkårene. Alle slike retningslinjer eller regler er herved innlemmet ved referanse i disse bruksvilkårene.

 

VED Å BRUKE DISSE TJENESTER SAMTYKKER DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE, HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, VENNLIGST AVSLUTT TJENESTEN NÅ. DITT RETTSMIDDEL FOR MISSIVN MED DISSE TJENESTERNE, ELLER PRODUKTER, TJENESTER, INNHOLD ELLER ANNEN INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM DISSE TJENESTERNE, ER Å SLUTE Å BRUKE TJENESTEN. DIN BRUK AV DISSE TJENESTER.

 

Disse bruksvilkårene trer i kraft fra 4. november 2020. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å endre disse bruksvilkårene fra tid til annen uten varsel til deg. Du erkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå disse tjenestene og disse bruksvilkårene fra tid til annen og å gjøre deg kjent med eventuelle modifikasjoner. Din fortsatte bruk av disse tjenestene etter slike modifikasjoner vil utgjøre en anerkjennelse av de endrede bruksvilkårene og enighet om å overholde og være bundet av de endrede bruksvilkårene.

 

Som brukt i disse bruksvilkårene inkluderer referanser til våre "tilknyttede selskaper" våre eiere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, leverandører, partnere, sponsorer og annonsører, og inkluderer (uten begrensning) alle parter som er involvert i å skape, produsere. og/eller levere tjenestene og/eller innholdet.

 

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Vi gjør ulike tjenester tilgjengelige, inkludert via nettstedet og tredjepartsplattformer (som Apple App Store eller Google Play Store), inkludert nettspill med valgfritt salg av premiumvarer. Du er ansvarlig for å levere, for egen regning, alt utstyr som er nødvendig for å bruke tjenestene, inkludert en datamaskin, modem og Internett-tilgang (inkludert betaling av alle avgifter knyttet til slik tilgang).

 

Vi forbeholder oss enerett til å enten endre eller avbryte noen eller alle tjenestene, inkludert noen av tjenestens funksjoner, når som helst med eller uten varsel til deg. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart dersom vi utøver en slik rett. Eventuelle nye funksjoner som forsterker eller forbedrer de da gjeldende tjenestene, skal også være underlagt disse 'bruksvilkårene som endres fra tid til annen.

 

3. REGISTRERINGSDATA OG PERSONVERN

For å få tilgang til noen av tjenestene, må du bruke en konto og et passord som kan fås ved å fylle ut vårt nettbaserte registreringsskjema, som ber om visse opplysninger og data ("registreringsdata"), og vedlikeholde og oppdatere registreringsdataene dine. ved å registrere deg godtar du at all informasjon gitt i registreringsdataene er sanne og nøyaktige, og at du vil vedlikeholde og oppdatere denne informasjonen etter behov for å holde den oppdatert, fullstendig og nøyaktig.

 

Du gir oss også rett til å utlevere visse registreringsdata om deg til tredjeparter. 

 

Informasjonen vi får gjennom din bruk av tjenestene, inkludert registreringsdata, er underlagt våre retningslinjer for personvern, som spesifikt er innlemmet ved referanse i disse bruksvilkårene.

 

4. UTFØRELSE PÅ TJENESTER

Din bruk av tjenestene er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter, og du er alene ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen din gjennom nettstedet. Ved å legge ut informasjon i, eller på annen måte bruke en kommunikasjonstjeneste, et chatterom, meldingstavle, nyhetsgruppe, programvarebibliotek eller annen interaktiv tjeneste som kan være tilgjengelig for deg på eller gjennom tjenestene, godtar du at du ikke vil laste opp, dele, legge ut, eller på annen måte distribuere eller legge til rette for distribusjon av innhold – inkludert tekst, kommunikasjon, programvare, bilder, lyder, data eller annen informasjon som:

 

en. er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, villedende, uredelig, uanstendig, hatefull, krenkende en annens personvern, kronglete, seksuelt eksplisitt (inkludert men ikke begrenset til seksuelt språk av voldelig eller truende karakter rettet mot en annen individ eller gruppe av individer), eller på annen måte bryter våre regler eller retningslinjer;

 

b. ofrer, trakasserer, nedverdiger eller skremmer et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming;

 

c. krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, publisitetsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til en part: utgjør uautorisert eller uønsket reklame, søppelpost eller bulk e-post (også kjent som "spaming"), kjedebrev, enhver annen form for uautorisert oppfordring, eller noen form for lotteri eller gambling: inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet eller ment å forstyrre, skade eller begrense funksjonen til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller skade eller få uautorisert tilgang til data eller annen informasjon fra en tredjepart; eller utgir seg for å være en person eller enhet, inkludert noen av våre ansatte eller representanter. 

 

Vi verken godkjenner eller påtar oss noe ansvar for innholdet i noe materiale lastet opp eller sendt inn av tredjepartsbrukere av tjenestene. Vi forhåndskontrollerer, overvåker eller redigerer vanligvis ikke innholdet som er lagt ut av brukere av kommunikasjonstjenester, chatterom, meldingstavler, nyhetsgrupper, programvarebiblioteker eller andre interaktive tjenester som kan være tilgjengelige på eller gjennom tjenestene. Vi og våre agenter har imidlertid rett til etter eget skjønn å fjerne innhold som etter vår vurdering ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene og andre regler for brukeratferd for våre tjenester, eller som på annen måte er skadelig, upassende, eller unøyaktig. Vi er ikke ansvarlige for feil eller forsinkelser i fjerning av slikt innhold. Du samtykker herved til slik fjerning og gir avkall på ethvert krav mot oss som oppstår som følge av slik fjerning av innhold. Se "Bruk av materialet ditt" nedenfor for en beskrivelse av prosedyrene som skal følges i tilfelle en part mener at innhold som er lagt ut på tjenestene krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett, publisitetsrett eller annen eiendomsrett. av en hvilken som helst part. 

 

I tillegg kan du ikke bruke kontoen din til å bryte sikkerheten til en annen konto eller forsøke å få uautorisert tilgang til et annet nettverk eller server. Ikke alle områder av tjenestene er kanskje tilgjengelige for deg eller andre autoriserte brukere av tjenestene. Du skal ikke forstyrre andres bruk og glede av tjenestene eller andre lignende tjenester. Brukere som bryter systemer eller nettverkssikkerhet kan pådra seg strafferettslig eller sivilt ansvar. Du godtar at vi når som helst og etter eget skjønn kan avslutte ditt medlemskap, konto eller annen tilknytning til tjenestene våre uten forvarsel til deg for brudd etter vår mening noen av bestemmelsene ovenfor. I tillegg erkjenner du at vi vil samarbeide fullt ut med etterforskning av brudd på systemer eller nettverkssikkerhet på andre nettsteder, inkludert samarbeid med rettshåndhevende myndigheter for å etterforske mistenkte kriminelle brudd.

 

5. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INFORMASJON

Tjenestene kan koble deg til andre nettsteder på Internett eller på annen måte inkludere referanser til informasjon, dokumenter, programvare, materialer og/eller tjenester levert av andre parter. Disse nettstedene kan inneholde informasjon eller materiale som noen mennesker kan finne upassende eller støtende. Disse andre nettstedene og partene er ikke under vår kontroll, og du erkjenner at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet eller andre aspekter av innholdet på slike nettsteder, og vi er heller ikke ansvarlige for feil eller utelatelser i eventuelle referanser til andre parter eller deres produkter og tjenester. Inkluderingen av en slik lenke eller referanse er kun gitt som en bekvemmelighet og innebærer ikke godkjenning av eller assosiasjon til nettstedet eller partiet fra oss, eller noen garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått.

 

6. INFORMASJON OM INTELLEKTUELL EIENDOM

© Runaway Play Limited  Med enerett.

 

For formålene med disse "bruksvilkårene" er "innhold" definert som all informasjon, datakommunikasjon, programvare, bilder, video, grafikk, musikk, lyder og annet materiale og tjenester som kan ses av brukere på våre tjenester. Dette inkluderer oppslagstavler, chat og annet originalt innhold.

 

Ved å akseptere disse vilkårene for bruk, erkjenner og godtar du at alt innhold som presenteres for deg på disse tjenestene er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover, og er den eneste eiendommen til Runaway Play Limited og/eller dets tilknyttede selskaper. Du har kun tillatelse til å bruke innholdet som uttrykkelig autorisert av oss eller den spesifikke innholdsleverandøren. Med unntak av en enkelt kopi laget kun for personlig bruk, kan du ikke kopiere, reprodusere, modifisere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noen dokumenter eller informasjon fra tjenestene i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra oss. eller den spesifikke innholdsleverandøren, og du er eneansvarlig for å innhente tillatelse før du gjenbruker opphavsrettsbeskyttet materiale som er tilgjengelig på disse tjenestene. Enhver uautorisert bruk av materialet som vises på disse tjenestene kan krenke opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover og kan resultere i strafferettslige eller sivile straffer. Verken vi eller våre tilknyttede selskaper garanterer eller representerer at din bruk av materialer vist på eller innhentet gjennom disse tjenestene ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter. Se "Uautorisert bruk av materialer" nedenfor for en beskrivelse av prosedyrene som skal følges i tilfelle en part mener at innhold som er lagt ut på disse tjenestene krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett, publisitetsrett eller annen eiendomsrett. av ethvert parti.

 

Følgende er registrerte varemerker, varemerker eller tjenestemerker for Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaper: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. All tilpasset grafikk, ikoner, logoer og tjenestenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker eller tjenestemerker tilhører sine respektive eiere. Ingenting i disse vilkårene for bruk gir deg noen rett til å bruke varemerker, tjenestemerker, logoer og/eller navnet til Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaper.

 

7. UAUTORISERT BRUK AV MATERIALER

I henhold til våre retningslinjer for personvern, vil all kommunikasjon eller materiale som du overfører til tjenestene eller til oss, enten det er elektronisk i posten eller på andre måter, uansett grunn, behandles som ikke-konfidensielt og ikke-eiendomsbeskyttet. Mens du beholder alle rettigheter til slik kommunikasjon eller materiale, gir du oss og våre agenter og tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, betalt, evigvarende og verdensomspennende rett til å kopiere, distribuere. vise, fremføre, publisere, oversette, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke slikt materiale til ethvert formål uavhengig av form eller medium (nå kjent eller ikke kjent) det brukes i.

 

Vennligst ikke send inn konfidensiell eller proprietær informasjon til oss med mindre vi har gjensidig skriftlig avtalt noe annet. Vi kan heller ikke godta dine uønskede ideer eller forslag, så ikke send dem til oss under noen omstendigheter.

 

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber deg om å gjøre det samme. Hvis du eller en bruker av disse tjenestene mener at deres opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter har blitt krenket ved et innlegg på disse tjenestene, bør du eller brukeren sende varsel til vår utpekte agent (som angitt nedenfor) umiddelbart. For å være effektiv må varselet inneholde:

 

  • Identifiser i tilstrekkelig detalj det opphavsrettsbeskyttede verket du mener har blitt krenket eller annen informasjon tilstrekkelig til å spesifisere det opphavsrettsbeskyttede verket som krenkes).

  • Identifiser materialet du hevder krenker det opphavsrettsbeskyttede verket som er oppført i punkt #1 ovenfor. 

  • Oppgi informasjon som er rimelig nok til at vi kan kontakte deg (e-postadresse foretrekkes). 

  • Gi informasjon, hvis mulig, tilstrekkelig til å tillate oss å varsle eieren/administratoren om den angivelig krenkende nettsiden eller annet innhold (e-postadresse foretrekkes). 

  • Ta med følgende uttalelse: "Jeg har en god tro på at bruk av det opphavsrettsbeskyttede materialet beskrevet ovenfor som angivelig krenkende ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven." 

  • Inkluder følgende uttalelse: "Jeg sverger, under straff for mened, at informasjonen i varselet er nøyaktig og at jeg er opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket." Signer papiret. Send den skriftlige meldingen til følgende adresse:

 

Utpekt agent for påstått krenkelse:

Kontakt: Zoe Hobson

Adresse: 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016

Telefon: +64 21302 312

 

Du erkjenner og godtar at ved mottak av en melding om et krav om brudd på opphavsretten, kan vi umiddelbart fjerne identifisert materiale fra våre tjenester uten ansvar overfor deg eller noen annen part

 

8. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

ALT MATERIALER OG TJENESTER PÅ TJENESTERNE LEVERES PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, ENKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE ELLER UNDERFORSTÅTE ELLER GARANTIEN FOR IKKE-KRENKELSE. UTEN BEGRENSNING AV OVENFOR GIVER VI INGEN GARANTI FOR AT (A) TJENESTERNE OG MATERIALENE VIL OPPFYLLE DINE KRAV, (B) TJENESTER OG MATERIALER VIL VÆRE UAVBRUTT, RITLIG, SIKRE,. ELLER FEILFRI, (C) RESULTATERNE SOM KAN OPNÅES FRA. BRUK AV TJENESTER ELLER MATERIALER VIL VÆRE EFFEKTIV, NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER (D) KVALITETEN PÅ ALLE PRODUKTER, TJENESTER ELLER INFORMASJON KJØPT ELLER FÅTT AV DEG FRA TJENESTERNE FRA OSS ELLER VÅRE GJENNOMFRITT , FEIL ELLER DEFEKTER.

 

DISSE TJENESTER KAN INNEHOLDE TEKNISKE ELLER ANDRE FEIL, UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. VI KAN GJØRE ENDRINGER I MATERIALET OG TJENESTERNE INKLUDERT PRISER OG BESKRIVELSER AV ALLE PRODUKTER OPPFØRT HER, NÅR som helst uten varsel. MATERIALET ELLER TJENESTERNE KAN VÆRE UDATOERT, OG VI FORPLIGTER SEG IKKE TIL Å OPPDATERE SLIKE MATERIALER ELLER TJENESTER.

 

BRUKEN AV TJENESTERNE ELLER NEDLASTING ELLER ANNEN INNKAFFELSE AV EVENTUELLE MATERIALER GJENNOM TJENESTERNE GJØRES PÅ DITT EGET VALG OG RISIKO, OG MED DIN AVTALE OM AT DU ER ANSVARLIG FOR ET KOMPLETT ANSVAR FOR DINE ANSVAR FOR DIN ANSVAR. AKTIVITETER.

 

Gjennom din bruk av tjenestene kan du ha muligheten til å delta i kommersielle transaksjoner med andre brukere og leverandører. Du erkjenner at alle transaksjoner knyttet til varer eller tjenester som tilbys av en part, inkludert, men ikke begrenset til, kjøpsvilkår, betalingsvilkår, garantier, garantier, vedlikehold og leveringsbetingelser knyttet til slike transaksjoner, er avtalt utelukkende mellom selgeren eller kjøper av slike varer og tjenester og deg. VI GIR INGEN GARANTI VEDRØRENDE TRANSAKSJONER UTFØRES GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, OG DU FORSTÅR OG GODTAR AT SLIKE TRANSAKSJONER UTFØRES HELT PÅ EGEN RISIKO. ENHVER GARANTI SOM GES I FORBINDELSE MED PRODUKTER, TJENESTER, MATERIALER ELLER INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM TJENESTERNE FRA EN TREDJEPART, LEVERES KUN AV EN SLIK TREDJEPART, OG IKKE AV EN ANDRE AV OSS.

 

Innhold tilgjengelig gjennom tjenestene representerer ofte meningene og vurderingene til en informasjonsleverandør, tjenestebruker eller annen person eller enhet som ikke er knyttet til oss. Vi støtter ikke, og er heller ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller påliteligheten til, noen meninger, råd eller uttalelser fra andre enn en autorisert Runaway Play Limited-talsperson som taler i hans/hennes offisielle egenskap. Vennligst se de spesifikke redaksjonelle retningslinjene som er lagt ut på ulike seksjoner av tjenestene for ytterligere informasjon, hvilke retningslinjer er innlemmet ved referanse i disse bruksvilkårene.

 

Du forstår og godtar at midlertidige avbrudd av tjenestene kan oppstå som normale hendelser. Du forstår og godtar videre at vi ikke har kontroll over tredjepartsnettverk du kan få tilgang til i løpet av bruken av tjenestene, og derfor er forsinkelser og forstyrrelser av andre nettverksoverføringer helt utenfor vår kontroll,

 

Du forstår og godtar at tjenestene leveres "som de er" og at vi ikke påtar oss noe ansvar for aktualitet, sletting, feillevering eller manglende lagring av brukerkommunikasjon eller personaliseringsinnstillinger.

 

NOEN STATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER, SÅ NOEN AV BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG, MEN SKAL GJELDE I FULL UTSTREKNING LOVEN TILLATER

 

9. ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VI ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV NOEN SLAG, ELLER NOEN SKADER UTEN UNTEN OSS, UNTEN, FORTJENESTE, OM VI HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV TJENESTERNE ELLER AV ENHVER NETTSTEDET HENVISER TIL NETTSTEDEN. VI SKAL VIDERE IKKE VÆRE ANSVARLIG PÅ NOEN MÅTE FOR TREDJEPARTS VARER OG TJENESTER TILBYDES GJENNOM TJENESTERNE ELLER FOR HJELP TIL Å UTFØRE KOMMERSIELLE TRANSAKSJONER GJENNOM TJENESTERNE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER AV PROCESS.

 

NOEN JURISDIKSJONER FORBYR UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, SÅ BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG, MEN SKAL GJELDE I FULL UTSTREKNING LOVEN TILLATER.

 

10. ERSTATNING

På forespørsel fra oss godtar du å forsvare, holde oss og våre tilknyttede selskaper skadesløse fra alle forpliktelser, krav og utgifter, inkludert advokatsalærer, som oppstår fra eller er relatert til brudd på disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til, for egen regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg, i hvilket tilfelle du vil samarbeide med oss for å hevde tilgjengelige forsvar,

 

11. SIKKERHET OG PASSORD

Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen din og for alle uttalelser og handlinger eller utelatelser som oppstår ved bruk av passordet og kontoen din. Derfor må du ta skritt for å sikre at andre ikke får tilgang til passordet og kontoen din. Vårt personell vil aldri be deg om passordet ditt. Du kan ikke overføre eller dele kontoen din med noen, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din umiddelbart hvis du overfører eller deler kontoen din.

 

12. DELTAGELSE I KAMPANJER

Fra tid til annen kan tjenestene inkludere annonser som tilbys av tredjeparter. Du kan inngå korrespondanse med eller delta i kampanjer for annonsørene som viser produktene deres på tjenestene. Enhver slik korrespondanse eller kampanjer, inkludert levering av og betaling for varer og tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slik korrespondanse eller kampanjer, er utelukkende mellom deg og annonsøren. Vi påtar oss ikke noe ansvar, forpliktelser eller ansvar for noen del av slik korrespondanse eller kampanje.

 

13. E-POST-, MELDING-, BLOGG- OG CHATTJENESTER

Vi kan gjøre e-post-, meldings-, blogging- eller chattjenester (samlet kalt "kommunikasjon") tilgjengelig for brukere av tjenestene våre, enten direkte eller gjennom en tredjepartsleverandør. Vi gjør tilgjengelige separate tilleggsavtaler som karakteriserer forholdet mellom deg og oss som, med unntak av hvor det er uttrykkelig angitt eller motstridende, inkluderer disse vilkårene.

 

Vi vil ikke inspisere eller avsløre innholdet i privat kommunikasjon unntatt med samtykke fra avsenderen eller mottakeren, eller i de snevert definerte situasjonene gitt under US Privacy Act 1993, eller som annet som kreves av lov eller ved domstol eller myndighetsordre. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i vår personvernerklæring.

 

Vi kan bruke automatiserte overvåkingsenheter eller -teknikker for å beskytte brukerne våre mot uønsket massekommunikasjon (også kjent som "spam") og/eller andre typer elektronisk kommunikasjon som vi anser som inkonsistente med våre forretningsformål. Slike enheter eller teknikker er imidlertid ikke perfekte, og vi vil ikke være ansvarlige for legitim kommunikasjon som er blokkert, eller for uønsket kommunikasjon som ikke er blokkert.

 

Postbokser kan ha begrenset lagringskapasitet. Hvis du overskrider maksimalt tillatt lagringsplass, kan vi bruke automatiserte enheter som sletter eller blokkerer e-postmeldinger som overskrider grensen. Vi vil ikke være ansvarlige for slike slettede eller blokkerte meldinger.

 

14. INTERNASJONAL BRUK

Selv om tjenestene kan være tilgjengelige over hele verden, gir vi ingen garanti for at materialet på tjenestene er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor New Zealand, og tilgang til dem fra territorier der innholdet deres er ulovlig er forbudt. De som velger å få tilgang til disse tjenestene fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover. Ethvert tilbud for produkter, tjenester og/eller informasjon i forbindelse med disse tjenestene er ugyldige der det er forbudt.

 

15. OPPSIGELSE AV BRUK

Du godtar at vi, etter eget skjønn, kan avslutte eller suspendere tilgangen din til alle eller deler av tjenestene med eller uten varsel og av en hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, brudd på disse bruksvilkårene. Enhver mistanke om uredelig, fornærmende eller ulovlig aktivitet kan være grunnlag for å avslutte forholdet ditt og kan henvises til relevante rettshåndhevende myndigheter.

 

Ved oppsigelse eller suspensjon, uavhengig av årsakene derfor, opphører din rett til å bruke tjenestene umiddelbart, og du erkjenner og godtar at vi umiddelbart kan deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din og/eller hindre ytterligere tilgang til slike filer eller disse tjenestene. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for krav eller skader som oppstår som følge av oppsigelse eller suspensjon eller andre handlinger utført av oss i forbindelse med slik oppsigelse eller suspensjon.

 

16. GJELDENDE LOV

Tjenestene (unntatt eventuelle tilknyttede nettsteder) kontrolleres av oss fra våre kontorer i New Zealand. Tjenestene kan nås fra land over hele verden. Siden disse stedene har lover som kan avvike fra de i New Zealand, ved å gå inn på tjenestene godtar vi begge at lovene og lovene i New Zealand vil gjelde for alle saker knyttet til bruken av tjenestene og kjøp av tilgjengelige produkter og tjenester gjennom tjenestene. Hver av oss godtar og underkaster oss herved den eksklusive personlige jurisdiksjonen og verneting enhver domstol med kompetent jurisdiksjon i New Zealand med hensyn til slike saker.

 

17. MERKNADER

Alle meldinger til en part skal være skriftlige og skal være enten via e-post eller vanlig post.

 

Merknader til oss må sendes til kundeservice på  support@runawayplay.com , hvis via e-post, eller på Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016, hvis med vanlig post . Varsler til deg kan sendes til adressen du har oppgitt som en del av registreringsdataene dine. I tillegg kan vi kringkaste meldinger eller meldinger gjennom tjenestene for å informere deg om endringer i tjenestene eller andre viktige saker, og slike sendinger skal utgjøre varsel til deg på tidspunktet for sending.

 

18. HELE AVTALEN

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom oss angående gjenstanden i denne avtalen og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser av partene med hensyn til dette emnet. Disse bruksvilkårene kan ikke endres, suppleres eller endres ved bruk av andre dokumenter. Ethvert forsøk på å endre, supplere eller endre dette dokumentet eller legge inn en bestilling for produkter eller tjenester som er underlagt ytterligere eller endrede vilkår og betingelser skal være ugyldig, med mindre annet er avtalt i en skriftlig avtale signert av deg og oss. I den grad noe i eller assosiert med tjenestene er i konflikt med eller inkonsistent med disse bruksvilkårene, skal disse bruksvilkårene ha forrang. Til tross for det foregående, i tilfelle konflikt eller inkonsekvens mellom disse bruksvilkårene og personvernreglene, skal personvernreglene ha forrang. 

 

19. DIVERSE

I enhver handling for å håndheve disse vilkårene for bruk, vil den rådende part ha rett til kostnader og advokatsalærer. Eventuelle søksmål anlagt av deg mot oss eller våre tilknyttede selskaper må innledes innen ett år etter at søksmålsårsaken oppstår eller anses for alltid å frafalles og utestenges.

 

Du kan ikke overdra dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk til noen part, og ethvert påstått forsøk på å gjøre det vil være ugyldig. Vi kan fritt tildele våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene.

 

Du samtykker i å ikke selge, videreselge, reprodusere, duplisere, kopiere eller bruke noen del av tjenestene til kommersielle formål, eller bruk av eller tilgang til tjenestene.

 

I tillegg til enhver unnskyldning gitt av gjeldende lov, skal vi fritas fra ansvar for manglende levering eller forsinkelse i levering av produkter og tjenester tilgjengelig gjennom tjenestene våre som oppstår fra enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll, uansett om den er forutsigbar eller ikke av noen av partene, inkludert men ikke begrenset til arbeidsforstyrrelser, krig, brann, ulykker, ugunstig vær, manglende evne til å sikre transport, myndighetshandlinger eller reguleringer og andre årsaker eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll, enten lik de som er oppregnet ovenfor eller ikke.

 

Hvis noen del av disse bruksvilkårene holdes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal den delen tolkes på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige intensjoner, og de resterende delene skal forbli i full kraft og effekt.

 

Enhver unnlatelse av oss i å håndheve eller utøve noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller relaterte rettigheter skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne rettigheten eller bestemmelsen.

 

20. KONTAKTINFORMASJON

Med unntak av det som er eksplisitt angitt på tjenestene, tilbys tjenestene av Runaway Play Limited, et begrenset ansvarsselskap i New Zealand, lokalisert på 8 Stafford St, Dunedin. New Zealand. Vår e-post er  support@runawayplay.com . Hvis du oppdager at en bruker bryter disse vilkårene for bruk, vennligst kontakt oss på  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page