top of page
Gradient_Top_N.png

Người chơi của chúng tôi đến trước

Là một phần trong cam kết của chúng tôi với người chơi, chúng tôi đã tập hợp một nhóm đáng yêu, làm việc chăm chỉ để giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải trong trò chơi của mình.

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập trang Trợ giúp của chúng tôi và liên hệ với nhóm của chúng tôi. Để nhận được câu trả lời cho câu hỏi của bạn một cách thực sự nhanh chóng, hãy kiểm tra Câu hỏi thường gặp của chúng tôi!

IMG_6115.jpg
bottom of page