top of page

Όροι Παροχής Υπηρεσιών​

Όροι χρήσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Runaway Play Limited με έδρα στην οδό Stafford 8, Dunedin Central, Dunedin, Νέα Ζηλανδία ("Εμείς" ή "Εμείς") παρέχει τον ιστότοπο Runaway ( www.runawayplay.com ) ("Ιστότοπος") και διάφορα παιχνίδια και υπηρεσίες για κινητά ( συλλογικά, οι "Υπηρεσίες") σε εσάς, τον χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν (οι "Όροι Χρήσης"), καθώς και οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ μας και εσάς . Επιπλέον; κατά τη χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών ή υλικών, οι χρήστες υπόκεινται σε τυχόν δημοσιευμένους κανόνες που ισχύουν για αυτές τις Υπηρεσίες ή υλικά που ενδέχεται να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις επιπλέον αυτών των παρόντων Όρων Χρήσης. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΡΑ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ.

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν από τις 4 Νοεμβρίου 2020. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε κατά καιρούς αυτές τις Υπηρεσίες και αυτούς τους Όρους Χρήσης και να εξοικειωθείτε με τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης αυτών των Υπηρεσιών μετά από τέτοιες τροποποιήσεις θα συνιστά αναγνώριση των τροποποιημένων Όρων Χρήσης και συμφωνία για συμμόρφωση και δέσμευση από τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

 

Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι αναφορές στους "Συγγενείς" μας περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς και τους διαφημιστές μας και περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό) όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, την παραγωγή. ή/και την παροχή των Υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου τους.

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαθέτουμε διάφορες Υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω του ιστότοπου και πλατφορμών τρίτων (όπως το Apple App Store ή το Google Play Store), συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών παιχνιδιών με προαιρετικές εκπτώσεις ειδών υψηλής ποιότητας. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή, με δικά σας έξοδα, όλου του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή, του μόντεμ και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των τελών που σχετίζονται με αυτήν την πρόσβαση).

 

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα είτε να τροποποιήσουμε είτε να διακόψουμε οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε από τις δυνατότητες της Υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου—σε περίπτωση που ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα. Οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τότε τρέχουσες Υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους «Όρους Χρήσης, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να αποκτήσετε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μας, η οποία ζητά ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα ("Δεδομένα Εγγραφής") και διατηρώντας και ενημερώνοντας τα Δεδομένα Εγγραφής σας όπως απαιτείται, Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στα Δεδομένα Εγγραφής είναι αληθείς και ακριβείς και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες όπως απαιτείται, προκειμένου να διατηρούνται ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς.

 

Μας εκχωρείτε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε σε τρίτους ορισμένα Δεδομένα Εγγραφής σχετικά με εσάς. 

 

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Εγγραφής, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται ειδικά με αναφορά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ουσία των επικοινωνιών σας μέσω του ιστότοπου. Με τη δημοσίευση πληροφοριών ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνίας, οποιοδήποτε δωμάτιο συνομιλίας, πίνακα μηνυμάτων, ομάδα συζητήσεων, βιβλιοθήκη λογισμικού ή άλλη διαδραστική υπηρεσία που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε εσάς στις ή μέσω των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε, δεν θα κοινοποιήσετε δημοσιεύει ή με άλλο τρόπο διανέμει ή διευκολύνει τη διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου — συμπεριλαμβανομένου κειμένου, επικοινωνιών, λογισμικού, εικόνων, ήχων, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που:

 

ένα. είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, άσεμνο, μίσος, εισβολή στο προσωπικό απόρρητο του άλλου, δαιδαλώδες, σεξουαλικά σαφές (συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό σεξουαλικής γλώσσας βίαιης ή απειλητικής φύσης που απευθύνεται σε άλλον άτομο ή ομάδα ατόμων), ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τους κανόνες ή τις πολιτικές μας.

 

σι. θυματοποιεί, παρενοχλεί, υποβιβάζει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία·

 

ντο. παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους: συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή αυτόκλητη διαφήμιση, ανεπιθύμητη ή μαζική αλληλογραφία (επίσης γνωστή ως "spamming"), αλυσιδωτές επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένη πρόσκληση ή οποιαδήποτε μορφή λοταρίας ή τζόγου: περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να προκαλέσουν ζημιά ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου· ή υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους μας. 

 

Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε υλικού που ανεβάζεται ή υποβάλλεται από τρίτους χρήστες των Υπηρεσιών. Γενικά δεν προεπιλέγουμε, παρακολουθούμε ή επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες υπηρεσιών επικοινωνίας, αιθουσών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, ομάδων συζητήσεων, βιβλιοθηκών λογισμικού ή άλλων διαδραστικών υπηρεσιών που μπορεί να είναι διαθέσιμες στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Ωστόσο, εμείς και οι αντιπρόσωποί μας έχουμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την κρίση μας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών για τις Υπηρεσίες μας ή είναι άλλως επιβλαβές, απαράδεκτο ή ανακριβής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου. Με το παρόν συναινείτε σε μια τέτοια κατάργηση και παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας που προκύπτει από την εν λόγω αφαίρεση περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των υλικών σας" παρακάτω για μια περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που κάποιο μέρος πιστεύει ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους. 

 

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για να παραβιάσετε την ασφάλεια άλλου λογαριασμού ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλο δίκτυο ή διακομιστή. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι περιοχές των Υπηρεσιών σε εσάς ή σε άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Υπηρεσιών. Δεν θα παρεμβαίνετε στη χρήση και την απόλαυση των Υπηρεσιών ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλον. Οι χρήστες που παραβιάζουν συστήματα ή την ασφάλεια δικτύου ενδέχεται να υποστούν ποινική ή αστική ευθύνη. Συμφωνείτε ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τη συνδρομή, τον λογαριασμό σας ή άλλη συνεργασία με τις Υπηρεσίες μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για παραβίαση κατά τη γνώμη μας οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με έρευνες για παραβιάσεις συστημάτων ή ασφάλειας δικτύου σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση ύποπτων εγκληματικών παραβιάσεων.

 

5. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας συνδέουν με άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο ή με άλλον τρόπο να περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες, έγγραφα, λογισμικό, υλικό ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέρη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ακατάλληλο ή προσβλητικό. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι και μέρη δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου τέτοιων τοποθεσιών, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για λάθη ή παραλείψεις σε τυχόν αναφορές σε άλλα μέρη ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου συνδέσμου ή αναφοράς παρέχεται απλώς ως διευκόλυνση και δεν υποδηλώνει έγκριση ή συσχέτιση με τον ιστότοπο ή το μέρος από εμάς, ή οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Runaway Play Limited  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Για τους σκοπούς αυτών των «Όρων Χρήσης», ως «περιεχόμενο» ορίζεται κάθε πληροφορία, επικοινωνία δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχοι και άλλο υλικό και υπηρεσίες που μπορούν να προβληθούν από τους χρήστες στις Υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες και άλλο πρωτότυπο περιεχόμενο.

 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται σε αυτές τις Υπηρεσίες προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Runaway Play Limited ή/και Συνεργάτες του. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο μόνο όπως ρητά εξουσιοδοτείται από εμάς ή τον συγκεκριμένο πάροχο περιεχομένου. Εκτός από ένα μόνο αντίγραφο που έχει γίνει μόνο για προσωπική χρήση, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε, να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες από τις Υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς ή τον συγκεκριμένο πάροχο περιεχομένου και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη άδειας πριν από την επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που είναι διαθέσιμο σε αυτές τις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που εμφανίζεται σε αυτές τις Υπηρεσίες ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους και μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις. Ούτε εμείς ούτε οι Συνεργάτες μας εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση υλικών που εμφανίζονται ή αποκτώνται μέσω αυτών των Υπηρεσιών δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικών" παρακάτω για μια περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που κάποιο μέρος πιστεύει ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτές τις Υπηρεσίες παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε κόμματος.

 

Τα ακόλουθα είναι σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Runaway Play Limited ή των Συνδεδεμένων εταιρειών της: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. Όλα τα προσαρμοσμένα γραφικά, εικονίδια, λογότυπα και ονόματα υπηρεσιών είναι σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Runaway Play Limited ή των Συνδεδεμένων εταιρειών της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, λογότυπο ή/και το όνομα της Runaway Play Limited ή των Συνδεδεμένων εταιρειών της.

 

7. ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στις Υπηρεσίες ή σε εμάς, είτε ηλεκτρονικά ταχυδρομικά είτε με άλλα μέσα, για οποιονδήποτε λόγο, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Ενώ διατηρείτε όλα τα δικαιώματα σε τέτοιες επικοινωνίες ή υλικό, παραχωρείτε σε εμάς και τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές μας ένα μη αποκλειστικό, πληρωμένο, διαρκές και παγκόσμιο δικαίωμα αντιγραφής, διανομής. εμφάνιση, εκτέλεση, δημοσίευση, μετάφραση, προσαρμογή, τροποποίηση και άλλως χρήση τέτοιου υλικού για οποιονδήποτε σκοπό, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο (τώρα γνωστό ή όχι επί του παρόντος) στο οποίο χρησιμοποιείται.

 

Παρακαλούμε μην υποβάλετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες σε εμάς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει αμοιβαία γραπτώς διαφορετικά. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε τις αυτόκλητες ιδέες ή προτάσεις σας, επομένως παρακαλούμε μην τις υποβάλετε σε εμάς σε καμία περίπτωση.

 

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε χρήστης αυτών των Υπηρεσιών πιστεύει ότι τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά του σήματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί από μια δημοσίευση σε αυτές τις Υπηρεσίες, εσείς ή ο χρήστης θα πρέπει να στείλετε αμέσως ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας (όπως προσδιορίζεται παρακάτω). Για να είναι αποτελεσματική, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 

  • Προσδιορίστε με επαρκείς λεπτομέρειες το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί ή άλλες πληροφορίες επαρκείς για να προσδιορίσετε το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που παραβιάζεται).

  • Προσδιορίστε το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που αναφέρεται στο στοιχείο #1 παραπάνω. 

  • Δώστε εύλογα επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (προτιμάται η διεύθυνση email). 

  • Δώστε πληροφορίες, εάν είναι δυνατόν, επαρκείς για να μας επιτρέψουν να ειδοποιήσουμε τον κάτοχο/διαχειριστή για την φερόμενη παραβίαση ιστοσελίδας ή άλλου περιεχομένου (προτιμάται η διεύθυνση email). 

  • Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: "Πιστεύω καλή τη πίστη ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω ως φερόμενης παραβίασης δεν εξουσιοδοτείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο." 

  • Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: "Ορκίζομαι, με την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί." Υπογράψτε το χαρτί. Στείλτε την γραπτή επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για διεκδικούμενη παράβαση:

Επικοινωνία: Zoe Hobson

Διεύθυνση: 8 Stafford St, Dunedin, Νέα Ζηλανδία 9016

Τηλέφωνο: +64 21302 312

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μετά τη λήψη μιας ειδοποίησης αξίωσης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενδέχεται να αφαιρέσουμε αμέσως το αναγνωρισμένο υλικό από τις Υπηρεσίες μας χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος

 

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, , Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ανταποκρίνονται στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ,. Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Γ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΨΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ Ή (Δ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΛΑΘΗ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

 

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΛΙΚΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή Η ΛΗΨΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 

Μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, ενδέχεται να έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε εμπορικές συναλλαγές με άλλους χρήστες και προμηθευτές. Αναγνωρίζετε ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όρων αγοράς, των όρων πληρωμής, των εγγυήσεων, των εγγυήσεων, των όρων συντήρησης και παράδοσης που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές, συμφωνούνται αποκλειστικά μεταξύ του πωλητή ή αγοραστή τέτοιων εμπορευμάτων και υπηρεσιών και εσείς. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ, Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΗΠΑ.

 

Το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών αντιπροσωπεύει συχνά τις απόψεις και τις κρίσεις ενός παρόχου πληροφοριών, χρήστη της Υπηρεσίας ή άλλου προσώπου ή οντότητας που δεν συνδέεται με εμάς. Δεν υποστηρίζουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία, οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Runaway Play Limited που μιλά με την επίσημη ιδιότητά του/της. Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες πολιτικές σύνταξης που δημοσιεύονται σε διάφορες ενότητες των Υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες πολιτικές ενσωματώνονται με παραπομπή στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές διακοπές των Υπηρεσιών ως κανονικά συμβάντα. Περαιτέρω κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε δίκτυα τρίτων στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, και ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις και οι διακοπές σε άλλες μεταδόσεις δικτύου είναι εντελώς πέρα από τον έλεγχό μας,

 

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την εσφαλμένη παράδοση ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε επικοινωνιών χρήστη ή ρυθμίσεων εξατομίκευσης.

 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΙΜΩΡΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ. ΚΕΡΔΗ, ΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΤΕΣ Ή ΣΥΜΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΘΜΟ.

 

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κατόπιν αιτήματος από εμάς, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε εμάς και τους Συνεργάτες μας ακίνδυνους από όλες τις υποχρεώσεις, αξιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε άλλη αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστείτε μαζί μας για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμων άμυνες,

 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Κωδικός πρόσβασης

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και για οποιεσδήποτε δηλώσεις και πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν μέσω της χρήσης του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Επομένως, πρέπει να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι άλλοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό σας. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να μοιραστείτε τον λογαριασμό σας με κανέναν και διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας εάν μεταφέρετε ή μοιραστείτε τον λογαριασμό σας.

 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κατά καιρούς, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προσφέρονται από τρίτους. Μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία ή να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες των διαφημιζόμενων που εμφανίζουν τα προϊόντα τους στις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία ή προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τέτοια αλληλογραφία ή προωθήσεις, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του διαφημιστή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε τέτοιας αλληλογραφίας ή προώθησης.

 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-MAIL, ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, BLOGGING ΚΑΙ CHAT

Ενδέχεται να διαθέσουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων, blogging ή συνομιλίας (συλλογικά, "Επικοινωνίες") στους χρήστες των Υπηρεσιών μας, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου. Διαθέτουμε ξεχωριστές συμπληρωματικές συμφωνίες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ εσάς και εμάς που, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται ή είναι αντιφατικές, περιλαμβάνουν αυτούς τους Όρους.

 

Δεν θα επιθεωρήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε τα περιεχόμενα των ιδιωτικών Επικοινωνιών παρά μόνο με τη συγκατάθεση του αποστολέα ή του παραλήπτη ή στις στενά καθορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο περί απορρήτου των ΗΠΑ του 1993 ή όπως απαιτείται από το νόμο ή από δικαστήριο ή κυβερνητική απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες συσκευές παρακολούθησης ή τεχνικές για την προστασία των χρηστών μας από μαζικές αυτόκλητες επικοινωνίες (γνωστές και ως "spam") ή/και άλλους τύπους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θεωρούμε ότι δεν συνάδουν με τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς. Ωστόσο, τέτοιες συσκευές ή τεχνικές δεν είναι τέλειες και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε νόμιμη επικοινωνία που έχει αποκλειστεί ή για οποιαδήποτε αυτόκλητη επικοινωνία που δεν έχει αποκλειστεί.

 

Τα γραμματοκιβώτια ενδέχεται να έχουν περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης. Εάν υπερβείτε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χώρο αποθήκευσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες συσκευές που διαγράφουν ή αποκλείουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπερβαίνουν το όριο. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τέτοια διαγραμμένα ή αποκλεισμένα μηνύματα.

 

14. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΣΗ

Παρόλο που οι Υπηρεσίες μπορεί να είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, δεν δηλώνουμε ότι τα υλικά στις Υπηρεσίες είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε τοποθεσίες εκτός της Νέας Ζηλανδίας και ότι η πρόσβαση σε αυτές από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς Νόμους. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή/και πληροφορίες που γίνεται σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

 

15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας σε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε ύποπτη δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει αιτία τερματισμού της σχέσης σας και μπορεί να παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

 

Με τον τερματισμό ή την αναστολή, ανεξάρτητα από τους λόγους, παύει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία στον λογαριασμό σας ή/και να φράξετε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή σε αυτές τις Υπηρεσίες. Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που έγιναν από εμάς σε σχέση με αυτόν τον τερματισμό ή την αναστολή.

 

16. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ

Οι Υπηρεσίες (με εξαίρεση τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους) ελέγχονται από εμάς από τα γραφεία μας στη Νέα Ζηλανδία. Οι Υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από χώρες σε όλο τον κόσμο. Καθώς αυτά τα μέρη έχουν νόμους που μπορεί να διαφέρουν από αυτούς της Νέας Ζηλανδίας, με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και οι δύο συμφωνούμε ότι το καταστατικό και η νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας θα ισχύουν για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών και την αγορά διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των Υπηρεσιών. Καθένας από εμάς συμφωνεί και υπόκειται δια του παρόντος στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία και έδρα κάθε δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας στη Νέα Ζηλανδία σχετικά με τέτοια θέματα.

 

17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις προς ένα μέρος θα είναι γραπτές και θα γίνονται είτε μέσω email είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου.

 

Οι ειδοποιήσεις σε εμάς πρέπει να αποστέλλονται στην προσοχή της Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση  support@runawayplay.com , εάν μέσω email ή στο Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016, εάν με συμβατικό . Οι ειδοποιήσεις προς εσάς ενδέχεται να αποστέλλονται στη διεύθυνση που παρέχετε ως μέρος των Δεδομένων Εγγραφής σας. Επιπλέον, ενδέχεται να μεταδίδουμε ειδοποιήσεις ή μηνύματα μέσω των Υπηρεσιών για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες ή άλλα σημαντικά θέματα, και αυτές οι εκπομπές θα αποτελούν ειδοποίηση προς εσάς κατά τη στιγμή της αποστολής.

 

18. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών και συνεννοήσεων των μερών σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου. Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης αυτού του εγγράφου ή υποβολής παραγγελίας για προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε πρόσθετους ή τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις θα είναι άκυρη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από εσάς και εμάς. Στο βαθμό που οτιδήποτε στις Υπηρεσίες ή σχετίζεται με τις Υπηρεσίες έρχεται σε σύγκρουση ή ασυμβίβαστο με αυτούς τους Όρους Χρήσης, αυτοί οι Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν. Παρά τα παραπάνω, σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, υπερισχύει η Πολιτική Απορρήτου. 

 

19. ΔΙΑΦΟΡΑ

Σε οποιαδήποτε ενέργεια για την επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, το κυρίαρχο μέρος θα δικαιούται έξοδα και αμοιβές δικηγόρου. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής που ασκείται από εσάς εναντίον μας ή των Συνδεδεμένων μας εταιρειών πρέπει να ασκηθεί εντός ενός έτους μετά την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής ή να θεωρηθεί ότι έχει παραγραφεί και παραγραφεί για πάντα.

 

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε κανένα μέρος και οποιαδήποτε υποτιθέμενη απόπειρα να το κάνετε θα είναι άκυρη. Μπορούμε να εκχωρήσουμε ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Συμφωνείτε να μην πουλήσετε, μεταπωλήσετε, αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

 

Εκτός από οποιαδήποτε δικαιολογία που παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα απαλλαγούμε από την ευθύνη για μη παράδοση ή καθυστέρηση στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών μας που προκύπτει από οποιοδήποτε γεγονός πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας, είτε είναι προβλέψιμο είτε όχι από οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζεται σε, διαταραχή εργασίας, πόλεμο, πυρκαγιά, ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία διασφάλισης της μεταφοράς, κυβερνητική πράξη ή κανονισμό και άλλες αιτίες ή γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, είτε παρόμοια είτε όχι με αυτά που απαριθμούνται παραπάνω.

 

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το τμήμα θα ερμηνεύεται με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις αρχικές προθέσεις των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

 

Οποιαδήποτε παράλειψή μας να επιβάλουμε ή να ασκήσουμε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή των σχετικών δικαιωμάτων δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.

 

20. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στις Υπηρεσίες, οι Υπηρεσίες προσφέρονται από τη Runaway Play Limited, μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης της Νέας Ζηλανδίας, που βρίσκεται στην οδό Stafford 8, Dunedin. Νέα Ζηλανδία. Το email μας είναι  support@runawayplay.com . Εάν παρατηρήσετε ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page