top of page

Servicevilkår​

Servicevilkår

1. BRUGERENS ANERKENDELSE OG ACCEPT AF VILKÅR

Runaway Play Limited med registreret kontor på 8 Stafford Street, Dunedin Central, Dunedin, New Zealand ("Os" eller "Vi") tilbyder Runaway-webstedet ( www.runawayplay.com ) ("hjemmesiden") og forskellige mobilspil og tjenester ( samlet, "Tjenesterne") til dig, brugeren, med forbehold for din overholdelse af alle vilkår, betingelser og meddelelser indeholdt eller refereret heri ("Betingelser for brug"), såvel som enhver anden skriftlig aftale mellem os og dig . Ud over; ved brug af bestemte tjenester eller materialer, skal brugere være underlagt alle offentliggjorte regler, der gælder for sådanne tjenester eller materialer, som kan indeholde vilkår og betingelser ud over dem i disse brugsbetingelser. Alle sådanne retningslinjer eller regler er hermed inkorporeret som reference i disse vilkår for brug.

 

VED AT BRUGE DISSE TJENESTER ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR BRUG, HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE BRUGSVILKÅR, VENLIGST AFSLUT SERVICEN NU. DIT RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTER ELLER PRODUKTER, TJENESTER, INDHOLD ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM DISSE TJENESTER, ER AT STOPPE MED AT BRUGE TJENESTEN. DIN BRUG AF DISSE TJENESTER.

 

Disse brugsbetingelser træder i kraft den 4. november 2020. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at ændre disse brugsbetingelser fra tid til anden uden varsel til dig. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå disse tjenester og disse vilkår for brug fra tid til anden og at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af disse tjenester efter sådanne ændringer vil udgøre en anerkendelse af de ændrede brugsbetingelser og enighed om at overholde og være bundet af de ændrede brugsbetingelser.

 

Som brugt i disse vilkår for brug omfatter referencer til vores "associerede virksomheder" vores ejere, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, officerer, direktører, leverandører, partnere, sponsorer og annoncører, og inkluderer (uden begrænsning) alle parter, der er involveret i at skabe, producere. og/eller levering af Tjenesterne og/eller dens indhold.

 

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Vi gør forskellige tjenester tilgængelige, herunder via webstedet og tredjepartsplatforme (såsom Apple App Store eller Google Play Store), inklusive onlinespil med valgfrit salg af premium-varer. Du er ansvarlig for for egen regning at levere alt udstyr, der er nødvendigt for at bruge Tjenesterne, herunder en computer, modem og internetadgang (inklusive betaling af alle gebyrer forbundet med en sådan adgang).

 

Vi forbeholder os eneretten til enten at ændre eller afbryde nogen eller alle Tjenesterne, inklusive nogen af Tjenestens funktioner, til enhver tid med eller uden varsel til dig. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart, hvis vi udøver en sådan ret. Alle nye funktioner, der forstærker eller forbedrer de på det tidspunkt gældende tjenester, er også underlagt disse 'Brugervilkår, som ændres fra tid til anden.

 

3. REGISTRERINGSDATA OG FORTROLIGHED

For at få adgang til nogle af tjenesterne skal du bruge en konto og adgangskode, der kan fås ved at udfylde vores online registreringsformular, som anmoder om visse oplysninger og data ("registreringsdata") og vedligeholde og opdatere dine registreringsdata efter behov, ved at registrere dig accepterer du, at alle oplysninger i registreringsdataene er sande og nøjagtige, og at du vil vedligeholde og opdatere disse oplysninger efter behov for at holde dem aktuelle, fuldstændige og nøjagtige.

 

Du giver os også ret til at videregive visse registreringsdata om dig til tredjeparter. 

 

De oplysninger, vi opnår gennem din brug af Tjenesterne, herunder registreringsdata, er underlagt vores privatlivspolitik, som specifikt er inkorporeret ved henvisning i disse brugsbetingelser.

 

4. ADFÆRD VEDRØRENDE TJENESTER

Din brug af Tjenesterne er underlagt alle gældende love og regler, og du er eneansvarlig for indholdet af din kommunikation via webstedet. Ved at offentliggøre oplysninger i eller på anden måde bruge en kommunikationstjeneste, et hvilket som helst chatrum, opslagstavle, nyhedsgruppe, softwarebibliotek eller anden interaktiv tjeneste, som kan være tilgængelig for dig på eller gennem Tjenesterne, accepterer du, at du ikke vil uploade, dele, poste, eller på anden måde distribuere eller lette distribution af ethvert indhold - herunder tekst, kommunikation, software, billeder, lyde, data eller anden information, der:

 

en. er ulovlig, skadelig, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtig, uanstændig, hadefuld, krænkende af en andens personlige privatliv, indviklet, seksuelt eksplicit (herunder men ikke begrænset til seksuelt sprog af voldelig eller truende karakter rettet mod en anden individ eller gruppe af individer), eller på anden måde overtræder vores regler eller politikker;

 

b. ofrer, chikanerer, nedværdiger eller intimiderer et individ eller en gruppe af individer på grundlag af religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap;

 

c. krænker enhver parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, publicitetsrettigheder eller anden ejendomsret tilhørende enhver part: udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, junk- eller massemail (også kendt som "spamming"), kædebreve, enhver anden form for uautoriseret opfordring eller enhver form for lotteri eller hasardspil: indeholder softwarevirus eller enhver anden computerkode, filer eller programmer, der er designet eller beregnet til at forstyrre, beskadige eller begrænse funktionen af software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller beskadige eller få uautoriseret adgang til data eller andre oplysninger fra en tredjepart; eller udgiver sig for enhver person eller enhed, inklusive nogen af vores medarbejdere eller repræsentanter. 

 

Vi hverken godkender eller påtager os noget ansvar for indholdet af materiale uploadet eller indsendt af tredjepartsbrugere af Tjenesterne. Vi forhåndsscreener, overvåger eller redigerer generelt ikke det indhold, der er indsendt af brugere af kommunikationstjenester, chatrum, opslagstavler, nyhedsgrupper, softwarebiblioteker eller andre interaktive tjenester, der kan være tilgængelige på eller gennem Tjenesterne. Vi og vores agenter har dog ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, der efter vores vurdering ikke overholder disse vilkår for brug og andre regler for brugeradfærd for vores tjenester, eller som på anden måde er skadeligt, stødende, eller forkert. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller forsinkelser i fjernelse af sådant indhold. Du giver hermed samtykke til en sådan fjernelse og giver afkald på ethvert krav mod os, der opstår som følge af en sådan fjernelse af indhold. Se "Brug af dit materiale" nedenfor for en beskrivelse af de procedurer, der skal følges i tilfælde af, at en part mener, at indhold, der er opslået på Tjenesterne, krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, offentlighedsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder. af enhver part. 

 

Derudover må du ikke bruge din konto til at bryde sikkerheden for en anden konto eller forsøge at få uautoriseret adgang til et andet netværk eller server. Ikke alle områder af Tjenesterne er muligvis tilgængelige for dig eller andre autoriserede brugere af Tjenesterne. Du må ikke forstyrre andres brug og nydelse af tjenesterne eller andre lignende tjenester. Brugere, der overtræder systemer eller netværkssikkerhed, kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar. Du accepterer, at vi til enhver tid og efter vores eget skøn kan opsige dit medlemskab, din konto eller anden tilknytning til vores tjenester uden forudgående varsel til dig for efter vores mening at overtræde nogen af ovenstående bestemmelser. Derudover anerkender du, at vi vil samarbejde fuldt ud med undersøgelser af krænkelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder, herunder samarbejde med retshåndhævende myndigheder om at efterforske formodede kriminelle overtrædelser.

 

5. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG OPLYSNINGER

Tjenesterne kan linke dig til andre websteder på internettet eller på anden måde indeholde referencer til information, dokumenter, software, materialer og/eller tjenester leveret af andre parter. Disse websteder kan indeholde information eller materiale, som nogle mennesker kan finde upassende eller stødende. Disse andre websteder og parter er ikke under vores kontrol, og du anerkender, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, overholdelse af ophavsret, lovlighed, anstændighed eller andre aspekter af indholdet på sådanne websteder, og vi er heller ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser i eventuelle referencer til andre parter eller deres produkter og tjenester. Inkluderingen af et sådant link eller en sådan reference er kun givet som en bekvemmelighed og indebærer ikke godkendelse af eller tilknytning til webstedet eller parten af os, eller nogen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået.

 

6. OPLYSNINGER OM INTELLEKTUEL EJENDOM

© Runaway Play Limited  Alle rettigheder forbeholdes.

 

I forbindelse med disse "Brugervilkår" er "indhold" defineret som enhver information, datakommunikation, software, fotos, video, grafik, musik, lyde og andet materiale og tjenester, der kan ses af brugere på vores tjenester. Dette inkluderer opslagstavler, chat og andet originalt indhold.

 

Ved at acceptere disse vilkår for brug, anerkender og accepterer du, at alt indhold, der præsenteres for dig på disse tjenester, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love, og er den eneste ejendom tilhørende Runaway Play Limited og/eller dets tilknyttede selskaber. Du har kun tilladelse til at bruge indholdet som udtrykkeligt godkendt af os eller den specifikke indholdsudbyder. Med undtagelse af en enkelt kopi, der kun er lavet til personlig brug, må du ikke kopiere, reproducere, ændre, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere nogen dokumenter eller information fra tjenesterne i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra os eller den specifikke indholdsudbyder, og du er eneansvarlig for at indhente tilladelse, før du genbruger ophavsretligt beskyttet materiale, der er tilgængeligt på disse tjenester. Enhver uautoriseret brug af de materialer, der vises på disse tjenester, kan krænke ophavsret, varemærker og andre gældende love og kan resultere i strafferetlige eller civile sanktioner. Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber garanterer eller repræsenterer, at din brug af materialer vist på eller opnået gennem disse tjenester ikke vil krænke tredjeparters rettigheder. Se "Uautoriseret brug af materialer" nedenfor for en beskrivelse af de procedurer, der skal følges i tilfælde af, at en part mener, at indhold udsendt på disse tjenester krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, offentlighedsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder. af enhver part.

 

Følgende er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaber: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. Al brugerdefineret grafik, ikoner, logoer og servicenavne er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaber. Alle andre varemærker eller servicemærker tilhører deres respektive ejere. Intet i disse vilkår for brug giver dig nogen ret til at bruge varemærker, servicemærker, logoer og/eller navnet på Runaway Play Limited eller dets tilknyttede selskaber.

 

7. UAUTORISERET BRUG AF MATERIALER

I henhold til vores privatlivspolitik vil enhver kommunikation eller materiale, som du sender til Tjenesterne eller til os, enten elektronisk i posten eller på anden måde, uanset årsag, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Mens du bevarer alle rettigheder til sådan kommunikation eller materiale, giver du os og vores agenter og tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, betalt, evig og verdensomspændende ret til at kopiere, distribuere. vise, udføre, udgive, oversætte, tilpasse, ændre og på anden måde bruge sådant materiale til ethvert formål, uanset hvilken form eller medie (nu kendt eller ikke aktuelt kendt), hvori det bruges.

 

Indsend venligst ikke fortrolige eller proprietære oplysninger til os, medmindre vi har gensidigt skriftligt aftalt andet. Vi er heller ikke i stand til at acceptere dine uopfordrede ideer eller forslag, så send dem venligst ikke til os under nogen omstændigheder.

 

Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder dig om at gøre det samme. Hvis du eller en bruger af disse tjenester mener, at dens ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder er blevet krænket ved et opslag på disse tjenester, skal du eller brugeren straks sende meddelelse til vores udpegede agent (som angivet nedenfor). For at være effektiv skal meddelelsen indeholde:

 

  • Identificer tilstrækkeligt detaljeret det ophavsretligt beskyttede værk, som du mener er blevet krænket, eller andre oplysninger, der er tilstrækkelige til at specificere det ophavsretligt beskyttede værk, der krænkes).

  • Identificer det materiale, som du hævder krænker det ophavsretligt beskyttede værk, der er anført i punkt #1 ovenfor. 

  • Angiv oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at vi kan kontakte dig (e-mail-adresse foretrækkes). 

  • Angiv oplysninger, hvis det er muligt, tilstrækkeligt til at give os mulighed for at underrette ejeren/administratoren om den påstået krænkende webside eller andet indhold (e-mail-adresse foretrækkes). 

  • Inkluder følgende erklæring: "Jeg har en god tro overbevisning om, at brugen af det ophavsretsbeskyttede materiale beskrevet ovenfor som angiveligt krænkende ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven." 

  • Inkluder følgende erklæring: "Jeg sværger, under straf for mened, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at jeg er ophavsretsejeren eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket." Underskriv papiret. Send den skriftlige meddelelse til følgende adresse:

 

Udpeget agent for påstået krænkelse:

Kontakt: Zoe Hobson

Adresse: 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016

Telefon: +64 21302 312

 

Du anerkender og accepterer, at efter modtagelse af en meddelelse om en påstand om krænkelse af ophavsretten, kan vi straks fjerne det identificerede materiale fra vores tjenester uden ansvar over for dig eller nogen anden part

 

8. FRASKRIVELSE AF GARANTIER

ALLE MATERIALER OG TJENESTER PÅ TJENESTERNE LEVERES PÅ ET "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET UNDERFORSTÅET ELLER GARANTIEN FOR IKKE-KRÆNKELSE. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, GIVER VI INGEN GARANTI FOR, AT (A) TJENESTERNE OG MATERIALERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) TJENESTERNE OG MATERIALERNE VIL VÆRE UAFBRUDT, rettidigt, SIKRE,. ELLER FEJLFRI, (C) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅES FRA. BRUG AF TJENESTERNE ELLER MATERIALER VIL VÆRE EFFEKTIV, NØJAGTIG ELLER PÅLIDELIG, ELLER (D) KVALITETEN AF ALLE PRODUKTER, TJENESTER ELLER OPLYSNINGER KØBET ELLER FÅET AF DIG FRA TJENESTERNE FRA OS ELLER MIG. , FEJL ELLER DEFEKTER.

 

DISSE TJENESTER KAN INDEHOLDE TEKNISKE ELLER ANDRE FEJL, UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. VI KAN FORETAGE ÆNDRINGER I MATERIALERNE OG TJENESTERNE INKLUSIVE PRISER OG BESKRIVELSER AF ALLE PRODUKTER, DER ER OPFØRT HERI, TIL ETHVERT TIDSPUNKT UDEN VARSEL. MATERIALERNE ELLER TJENESTERNE KAN VÆRE FORALDEDE, OG VI FORPLIGTER SIG INGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPDATERE SÅDANNE MATERIALER ELLER TJENESTER.

 

BRUGEN AF TJENESTERNE ELLER DOWNLOADING ELLER ANDEN ANVENDELSE AF MATERIALER VIA TJENESTERNE UDFØRES PÅ DIT EGEN VALG OG RISIKO, OG MED DIN AFTALE OM, AT DU ENESTE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIT ANSVAR FOR DIT ANSVAR. AKTIVITETER.

 

Gennem din brug af Tjenesterne kan du have mulighed for at indgå i kommercielle transaktioner med andre brugere og leverandører. Du anerkender, at alle transaktioner vedrørende varer eller tjenester, der tilbydes af en part, herunder, men ikke begrænset til, købsbetingelser, betalingsbetingelser, garantier, garantier, vedligeholdelse og leveringsbetingelser i forbindelse med sådanne transaktioner, udelukkende er aftalt mellem sælger eller køber af sådanne varer og tjenester og dig. VI GIVER INGEN GARANTI VEDRØRENDE TRANSAKTIONER UDFØRT GENNEM ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, OG DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT SÅDANNE TRANSAKTIONER UDFØRES HELT PÅ EGEN RISIKO. ENHVER GARANTI, DER LEVERES I FORBINDELSE MED ALLE PRODUKTER, TJENESTER, MATERIALER ELLER INFORMATION TILGÆNGELIG PÅ ELLER GENNEM TJENESTERNE FRA EN TREDJEPART, LEVERES KUN AF EN SÅDAN TREDJEPART OG IKKE AF EN ANDEN AF OS.

 

Indhold tilgængeligt gennem Tjenesterne repræsenterer ofte meninger og vurderinger fra en informationsudbyder, Tjenestebruger eller anden person eller enhed, der ikke er forbundet med os. Vi godkender ikke, og er heller ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller pålideligheden af, nogen meninger, råd eller udtalelser fremsat af andre end en autoriseret Runaway Play Limited-talsmand, der taler i hans/hendes officielle egenskab. Se venligst de specifikke redaktionelle politikker opslået på forskellige sektioner af Tjenesterne for yderligere information, hvilke politikker er indarbejdet ved henvisning i disse Brugsbetingelser.

 

Du forstår og accepterer, at midlertidige afbrydelser af Tjenesterne kan forekomme som normale begivenheder. Du forstår og accepterer endvidere, at vi ikke har kontrol over tredjepartsnetværk, du kan få adgang til i løbet af brugen af Tjenesterne, og derfor er forsinkelser og afbrydelser af andre netværkstransmissioner fuldstændig uden for vores kontrol,

 

Du forstår og accepterer, at Tjenesterne leveres "Som de er", og at vi ikke påtager os noget ansvar for rettidighed, sletning, fejllevering eller manglende lagring af brugerkommunikation eller personaliseringsindstillinger.

 

NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, MEN SKAL GÆLDE I FULDSTÆNDIGHED DET TILLADES AF LOVEN

 

9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

VI ELLER VORES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN SÆRLIGE, STRAFFENDE, TILFÆLDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGENDE SKADER AF NOGEN ART, ELLER NOGEN SKADER, INKLUDERET OG UDAN OS FORTJENESTER, HVADET VI ER BLEVET OPLYSET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG OM ENHVER ANSVARSTEORI, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF TJENESTERNE ELLER AF EN HVILKEN WEBSITE, DER ER LINKET TIL DEN HENVEDE WEBSITE. YDERLIGERE ER VI IKKE ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDE FOR TREDJEPARTS VARER OG TJENESTER TILBYDES GENNEM TJENESTERNE ELLER FOR HJÆLP TIL AT UDFØRE KOMMERCIELLE TRANSAKTIONER GENNEM TJENESTERNE, HERUNDER UDEN PROCESSENS BEGRÆNSNINGER.

 

NOGLE JURISDIKTIONER FORBYDER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, MEN SKAL GÆLDE I FULDSTÆNDIGHED LOVEN TILLADT.

 

10. ERSTATNING

På en anmodning fra os, accepterer du at forsvare, holde skadesløs og holde os og vores tilknyttede selskaber skadesløse fra alle forpligtelser, krav og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af eller relaterer til et brud på disse vilkår for brug. Vi forbeholder os retten til for egen regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig, i hvilket tilfælde du vil samarbejde med os om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar,

 

11. SIKKERHED OG ADGANGSKODE

Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto og for alle udsagn og handlinger eller undladelser, der opstår ved brug af din adgangskode og konto. Derfor skal du tage skridt til at sikre, at andre ikke får adgang til din adgangskode og konto. Vores personale vil aldrig bede dig om din adgangskode. Du må ikke overføre eller dele din konto med nogen, og vi forbeholder os retten til straks at lukke din konto, hvis du overfører eller deler din konto.

 

12. DELTAGELSE I KAMPAGNE

Fra tid til anden kan Tjenesterne omfatte annoncer udbudt af tredjeparter. Du kan indgå i korrespondance med eller deltage i kampagner for annoncører, der viser deres produkter på Tjenesterne. Enhver sådan korrespondance eller kampagner, herunder levering af og betaling for varer og tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådan korrespondance eller kampagner, er udelukkende mellem dig og annoncøren. Vi påtager os intet ansvar, forpligtelse eller ansvar for nogen del af en sådan korrespondance eller reklame.

 

13. E-MAIL-, BESKED-, BLOGG- OG CHAT-TJENESTER

Vi kan gøre e-mail, beskeder, blogging eller chattjenester (samlet "Kommunikation") tilgængelige for brugere af vores tjenester, enten direkte eller gennem en tredjepartsudbyder. Vi stiller separate supplerende aftaler til rådighed, der karakteriserer forholdet mellem dig og os, der, medmindre det udtrykkeligt er nævnt eller modstridende, omfatter disse vilkår.

 

Vi vil ikke inspicere eller afsløre indholdet af privat kommunikation, undtagen med samtykke fra afsenderen eller modtageren, eller i de snævert definerede situationer, der er angivet i henhold til US Privacy Act 1993, eller som andet kræves ved lov eller ved domstol eller regeringskendelse. Yderligere information er tilgængelig i vores privatlivspolitik.

 

Vi kan anvende automatiserede overvågningsenheder eller -teknikker til at beskytte vores brugere mod uønsket massekommunikation (også kendt som "spam") og/eller andre typer elektronisk kommunikation, som vi anser for at være uforenelige med vores forretningsformål. Sådanne enheder eller teknikker er dog ikke perfekte, og vi vil ikke være ansvarlige for nogen legitim kommunikation, der er blokeret, eller for enhver uopfordret kommunikation, der ikke er blokeret.

 

Postkasser kan have en begrænset lagerkapacitet. Hvis du overskrider den maksimalt tilladte lagerplads, kan vi anvende automatiserede enheder, der sletter eller blokerer e-mails, der overskrider grænsen. Vi er ikke ansvarlige for sådanne slettede eller blokerede beskeder.

 

14. INTERNATIONAL BRUG

Selvom Tjenesterne kan være tilgængelige over hele verden, garanterer vi ikke, at materialer på Tjenesterne er passende eller tilgængelige til brug på steder uden for New Zealand, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at få adgang til disse tjenester fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love. Ethvert tilbud på produkter, tjenester og/eller oplysninger, der er fremsat i forbindelse med disse tjenester, er ugyldige, hvor det er forbudt.

 

15. OPHØR AF BRUG

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan afslutte eller suspendere din adgang til hele eller dele af Tjenesterne med eller uden varsel og af en hvilken som helst grund, herunder, uden begrænsning, brud på disse Brugsbetingelser. Enhver mistanke om svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet kan være grund til at afslutte dit forhold og kan blive henvist til relevante retshåndhævende myndigheder.

 

Ved opsigelse eller suspension, uanset årsagerne derfor, ophører din ret til at bruge Tjenesterne øjeblikkeligt, og du anerkender og accepterer, at vi straks kan deaktivere eller slette din konto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og/eller spærre for yderligere adgang til sådanne filer eller disse tjenester. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for krav eller skader, der opstår som følge af en opsigelse eller suspension eller andre handlinger foretaget af os i forbindelse med en sådan opsigelse eller suspension.

 

16. GÆLDENDE LOV

Tjenesterne (undtagen eventuelle linkede websteder) kontrolleres af os fra vores kontorer i New Zealand. Tjenesterne kan tilgås fra lande over hele verden. Da disse steder har love, der kan afvige fra New Zealands, accepterer vi begge ved at få adgang til Tjenesterne, at New Zealands vedtægter og love vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af Tjenesterne og køb af tilgængelige produkter og tjenester gennem Tjenesterne. Hver af os accepterer og underkaster os hermed den eksklusive personlige jurisdiktion og værneting enhver domstol med kompetent jurisdiktion i New Zealand med hensyn til sådanne sager.

 

17. MEDDELELSER

Alle meddelelser til en part skal være skriftlige og skal være enten via e-mail eller almindelig post.

 

Meddelelser til os skal sendes til kundeservice på  support@runawayplay.com , hvis via e-mail, eller på Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016, hvis med almindelig post . Meddelelser til dig kan blive sendt til den adresse, du har angivet som en del af dine registreringsdata. Derudover kan vi udsende meddelelser eller beskeder gennem Tjenesterne for at informere dig om ændringer af Tjenesterne eller andre vigtige forhold, og sådanne udsendelser skal udgøre en meddelelse til dig på tidspunktet for afsendelsen.

 

18. HELE AFTALE

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen og forståelsen mellem os vedrørende emnet for denne aftale og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser mellem parterne med hensyn til emnet. Disse brugsbetingelser må ikke ændres, suppleres eller ændres ved brug af andre dokumenter. Ethvert forsøg på at ændre, supplere eller ændre dette dokument eller på at indtaste en ordre på produkter eller tjenester, som er underlagt yderligere eller ændrede vilkår og betingelser, er ugyldige, medmindre andet er aftalt i en skriftlig aftale underskrevet af dig og os. I det omfang noget i eller forbundet med Tjenesterne er i modstrid med eller inkonsistent med disse Brugsbetingelser, har disse Brugsbetingelser forrang. Uanset ovenstående, i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår for brug og fortrolighedspolitikken, har privatlivspolitikken forrang. 

 

19. DIVERSE

I enhver handling for at håndhæve disse vilkår for brug, vil den fremherskende part være berettiget til omkostninger og advokatsalærer. Enhver sag anlagt af dig mod os eller vores tilknyttede selskaber skal anlægges inden for et år efter, at sagen er opstået, eller anses for at være ophævet og forældet.

 

Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug til nogen part, og ethvert påstået forsøg på at gøre det vil være ugyldigt. Vi kan frit overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug.

 

Du accepterer ikke at sælge, videresælge, reproducere, duplikere, kopiere eller bruge nogen del af Tjenesterne eller brug af eller adgang til Tjenesterne til kommercielle formål.

 

Ud over enhver undskyldning i henhold til gældende lovgivning, er vi fritaget for ansvar for manglende levering eller forsinkelse i levering af produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjenester, der opstår fra enhver begivenhed, der ligger uden for vores rimelige kontrol, uanset om den er forudsigelig af en af parterne, herunder men ikke begrænset til arbejdsforstyrrelser, krig, brand, ulykker, ugunstigt vejr, manglende evne til at sikre transport, statslig handling eller regulering og andre årsager eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol, uanset om de ligner dem, der er opregnet ovenfor.

 

Hvis nogen del af disse brugsbetingelser holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, så den så tæt som muligt afspejler parternes oprindelige hensigter, og de resterende dele skal forblive i fuld kraft og effekt.

 

Enhver undladelse fra vores side i at håndhæve eller udøve nogen bestemmelse i disse vilkår for brug eller relaterede rettigheder, skal ikke udgøre et afkald på denne ret eller bestemmelse.

 

20. KONTAKTOPLYSNINGER

Bortset fra som udtrykkeligt angivet på Tjenesterne, tilbydes Tjenesterne af Runaway Play Limited, et selskab med begrænset ansvar i New Zealand, beliggende på 8 Stafford St, Dunedin. New Zealand. Vores e-mail is  support@runawayplay.com . Hvis du bemærker, at en bruger overtræder disse vilkår for brug, bedes du kontakte os på  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page